Bygga hus steg för steg – 4

Här kan du ta del av alla momenten du ska igenom när du ska bygga nytt hus. Gå igenom steg för steg och känn dig bättre rustad inför din spännande husbyggarresa.

bygga hus steg för steg
bygga hus steg för steg 2
bygga hus steg för steg 2
bygga hus steg för steg
bygga hus steg för steg
bygga hus steg för steg 6

Steg 4

Bygglov & Projektering

Bygglov

AChoice upprättar kompletta bygglovshandlingar och anger hur huset ska placeras ut på nybyggnadskartan över din tomt.

Bygglovsprocessen

Enligt PBL, Plan och byggnadslagen, ska beslut om lov/förhandsbesked fattas inom 10 veckor. Handlingar som skickats in i samband med bygglovsansökan förhandsgranskas av en bygglovshandläggare. Om bygglovshandläggaren anser att ytterligare underlag krävs för att göra en fullständig granskning kommer denne att inom 3 veckor, från det datum då din bygglovsansökan ankom, att skicka ut ett föreläggande om komplettering. Tiden börjar räknas från det datum då samtliga handlingar har kommit in till byggnadsnämnden. Du kan läsa mer om hur en bygglovsprocess går tillBoverkets hemsida.

Att tänka på

  • Du ansvarar för att skicka in bygglovsansökan, men vi hjälper dig
  • Tänk på att om din tomt kräver en utökad markplanering eller marklov så behöver du anlita en konsult som hjälper dig.
  • Det är ditt ansvar som byggherre att se till se att tomten är byggklar. Planera för att alla anslutningar är dragna och anslutna när det är dags att börja bygga. Här kan du läsa mer om vad du ska tänka på kring tomt.
  • Ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att teckna de försäkringar som du ansvarar för.

Materialval

Nu påbörjas projekteringen och detaljutformningen av ditt hus.  Det är också tid för att inreda ditt hem. Valen är många – allt ifrån typ av innerdörrar, val av golv, kakel och klinker, till kökets utformning. Samla på dig inspiration inför inredningsvalsmötet. Ett välinrett hem förskönar och förenklar din vardag.

Projektering

Samtidigt som vi tar fram alla tekniska ritningar tecknar entreprenören erforderliga försäkringar för själva bygget och huset.

Att tänka på

  • Du kommer att få träffa våra samarbetspartners för att göra dina interiöra val.
  • Tillsammans med kundansvarig går du sedan igenom samtliga val. Du får sedan en tillvalsoffert för beslut. 
  • AChoice upprättar bygg- och detaljritningar samt handlingar för tekniskt samråd.
  • Före tekniskt samråd går du, AChoice kundansvarig och entreprenören tillsammans igenom alla handlingar och beställningar.
  • AChoice beställer dina interiörval inför byggstart.

Gå vidare till nästa steg

Bygglov och projektering AChoice stenhus

Så går det till att bygga hus steg för steg

bygga hus steg för steg
bygga hus steg för steg 2
bygga hus steg för steg 2
bygga hus steg för steg
bygga hus steg för steg
bygga hus steg för steg

Redo att förverkliga
dina drömmar?