Bygga hus steg för steg – 5

Här kan du ta del av alla momenten du ska igenom när du ska bygga nytt hus. Gå igenom steg för steg och känn dig bättre rustad inför din spännande husbyggarresa.

bygga hus steg för steg
bygga hus steg för steg 2
bygga hus steg för steg 2
bygga hus steg för steg
bygga hus steg för steg
bygga hus steg för steg 6

Steg 5

Byggnation

Kontrollansvarig

Enligt PBL (Plan- och bygglagen) ska du anlita en certifierad kontrollansvarig (KA) som finns vid din sida när du bygger hus. Den kontrollansvarige företräder dig och dina intressen, hjälper dig att upprätta en kontrollplan, är med vid det tekniska samrådet, ser till att alla krav uppfylls enligt PBL och att bygghandlingarna följs. Den kontrollansvariga medverkar även vid kontroller, besiktningar samt skriver utlåtande som underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Tekniskt samråd

Ett tekniskt samråd hålls av kommunens byggnadsinspektör. Byggnadsnämnden skickar en kallelse till det tekniska samrådet och då ska du och din kontrollansvarige boka tid. Först därefter kan du får startbesked. På det tekniska samrådet går ni igenom byggets planering, vilka konsulter och entreprenörer som ska användas, brandskydd, vilka tekninska system som ingår i byggnationen, innehåll i kontrollplanen, kommunens behov av arbetsplatsbesök m.m.

Handlingar som normalt krävs

 • Förslag till kontrollplan
 • Vid rivning ett förslag till rivningsplan
 • Konstruktionsritning för grund, stomme och tak
 • Energibalansberäkning
 • Ventilationsritningar
 • Vatten- och avloppsritningar
 • Redovisning av omhändertagande av dagvatten
 • Redovisning av brandavskiljning
 • Bevis om tecknat färdigställandeskydd

Att tänka på

 • Du som byggherre, din kontrollansvarige (KA), entreprenören och representant från AChoice deltar vid det tekniska samrådet.
 • Den kontrollansvarige (KA) ansvarar för att byggnadsarbetet utförs enligt bestämmelserna i Plan- och bygglagen och har upprättat en kontrollplan.

Startbesked

Först när byggnadsnämnden fastställt kontrollplanen kommer du att få ett formellt beslut om att få starta bygget.

Att tänka på:

 • Du får inte börja bygga innan du har fått startbeskedet.
 • OBS! Glöm inte att kontakta ditt försäkringsbolag för teckna en Villaförsäkring som måste gälla omedelbart när bygget sätter igång. Entreprenörens försäkringar täcker exempelvis inte ansvarsskyddet för dig i egenskap av byggherre vid nybyggnation. Försäkringen behövs också för att ha gällande rättsskyddsförsäkring om tvister skulle uppstå m.m.  Rådgör med ditt försäkringsbolag om vilken typ av försäkring du bör ha utöver de försäkringar som redan ingår i totalentreprenaden – färdigställandeförsäkring, allriskförsäkring och ansvarsförsäkring.

Uppstartsmöte

Vid det första byggplaneringsmötet träffas du, byggledaren och AChoice kundansvarig för att gå igenom praktiska detaljer och bestämma tidplan för bygget fram till ditt inflyttningsdatum.

Att tänka på

 • Först när byggnadsinspektören vid det tekniska samrådet är nöjd med kontrollplanen och de tekniska handlingar som redovisats under det tekniska samrådsmötet kan startbesked utfärdas.
 • Du som byggherre ansvarar för att meddela eventuella vägföreningar att det ska ske en nybyggnation.
 • Meddela eventuella grannar som påverkas av byggnationen i god tid.

 

Byggstart

När byggnadsnämnden utfärdat det skriftliga startbeskedet kan bygget börja. Nu kan du koppla av och se ditt hus växa fram. Det tar cirka 33-44 veckor från första spadtaget till ett inflyttningsklart hus.

Att tänka på

 • Du säkerställer att tomten är byggklar
 • Innan plattan byggs bjuder AChoice kundansvarig in dig till ett el- och belysningsmöte med elektrikern och då går ni igenom elen i huset. Du har möjlighet att välja till extra uttag, spotlights, förberedelse för belysning i trädgården m.m.
 • Mark- och grundläggningsarbeten påbörjas på din tomt
 • Byggplatsbesök planeras och bokas in med byggledaren
 • Under byggnation är den kontrollansvarige med och kontrollerar att egenkontroller som är fastställda i kontrollplanen genomförs

 

OBS – tänk på att i god tid innan flytt meddela elbolag, försäkringsbolag, internetoperatörer, ev fastighetsägare m.fl om din flytt. Ofta har du 3 månaders uppsägningstid.

Gå vidare till nästa steg

Bygglov och projektering AChoice stenhus

Så går det till att bygga hus steg för steg

bygga hus steg för steg
bygga hus steg för steg 2
bygga hus steg för steg 2
bygga hus steg för steg
bygga hus steg för steg
bygga hus steg för steg

Redo att förverkliga
dina drömmar?