Slutbesiktning av ditt nya hus

Slutbesiktning av ditt nya hus

Innan du kan flytta in i ditt nybyggda hus utförs en slutbesiktning av en oberoende besiktningsman. Såhär går det till.