Integritetspolicy

Vad är en personuppgift

En personuppgift är all information som kan knytas till en fysisk och levande person. Exempel på en personuppgift kan vara namn, adress och personnummer men även fotografi på en person. Behandling av personuppgifter är all hantering såsom insamling, registrering och lagring.

För AChoice är det viktigt att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vi är transparenta med hur vi samlar in och behandlar dina uppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Det svenska företaget, AChoice AB (”AChoice AB ”), är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och AChoice behandlar dina personuppgifter enligt gällande rätt (tex GDPR).Om du har klickat på en länk till någon av våra samarbetspartners hemsida så är det respektive samarbetspartner som ansvarar för dina personuppgifter.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

När du kommer i kontakt med AChoice behandlar vi vissa personuppgifter om dig. Det kan vara i samband med att du anmäler intresse för ett visst objekt, tomt, anmäler dig till nyhetsbrev, husvisningar, fyller i ett formulär för att boka möte, önskar bli kontaktad av säljare, ritar ett hus som du vill spara i vårt digitala verktyg Planlösaren, lämnar uppgifter för att förbereda ett avtal m.m. De kategorier av personuppgifter som då kan komma att behandlas är bland annat kontaktuppgifter som namn, e-post, telefonnummer och adress. Även uppgifter om kön, ålder, bilder, geografisk position, betalningsuppgifter, köphistorik, cookie-uppgifter, IP-adress och information som angivits i samband med tecknande av avtal eller framförande av annan information behandlas av AChoice. Vi kan också behandla uppgifter om dig som samlas in av tredje part, exempelvis onlinekällor såsom Google, sociala medier som Facebook, Instagram och LinkedIn.

När vi förbereder en offert eller avtal samlar vi in nödvändig information för att kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra avtalet t.ex. för att kunna leverera ett hus och få betalt. Vi behandlar bara känsliga uppgifter om dig om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta.

Vad använder vi dina uppgifter till och hur länge lagras uppgifterna?

När du har lämnat dina personuppgifter till AChoice i samband med ingående av avtal använder vi dessa i följande syften:

  • För att kunna teckna, fullfölja och administrera avtalsförhållandet mellan dig som kund eller anställd inom AChoice. Uppgifterna lagras i enlighet med gällande rätt, exempelvis bokföringslagen och LAS.
  • För att kunna teckna, fullfölja och administrera avtalsförhållandet mellan dig som kund eller anställd inom AChoice. Uppgifterna lagras i enlighet med gällande rätt, exempelvis bokföringslagen och LAS.
  • För att kunna hantera kundtjänstärenden. Uppgifterna lagras under avtalstiden och därefter under gällande garantitid för den tjänst eller produkt du har köpt av AChoice.
  • För att kontakta dig via SMS, e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Uppgifterna lagras i enlighet med intresseavvägning och du kan när som helst tacka nej till denna marknadsföring.

När du har lämnat dina personuppgifter till AChoice i utan föregående avtal, exempelvis vid besök på vår webbsida eller vid nyttjande av våra digitala verktyg, så som Planlösaren, använder vi personuppgifterna med stöd av berättigat intresse i följande syften:

  • För att marknadsföra eller informera om våra projekt, erbjudanden och tjänster genom direktreklam så som nyhetsbrev, sms, inbjudningar eller sociala medier.
  • För att möjliggöra en individuell marknadsföring av erbjudanden och tjänster riktade till dig
  • För att göra marknadsundersökningar som ger dig möjlighet att påverka vårt utbud av produkter och tjänster eller göra förbättringar av våra digitala system
  • För att genomföra och följa upp ditt deltagande i event och tävlingar

Uppgifterna om dig sparas för ovanstående syften i 1 års tid och du kan när som helst tacka nej till denna marknadsföring. När marknadsföring grundar sig på ett uttryckligt samtycke från dig lagras uppgifterna under den tid som samtycket fortlöper.

Cookies används på denna webbplats

Vi använder enhetsidentifierare, vilket är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker vår webbplats. Information som samlas in genom cookies används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av vår hemsida, analysera vår trafik samt för att anpassa innehållet samt kunna annonsera relevant innehåll till användarna. Mer information om hur du hanterar och tar bort cookies finns på [länk till cookie-policy]. Sådan analysdata om dig behandlas med stöd av intresseavvägning och lagras under högst 1 års tid.

När delar vi dina personuppgifter?

I de fall vi behöver dela dina personuppgifter så använder vi oss av ett personuppgiftsbiträde. Det kan vara en reklambyrå som hjälper oss med marknadsföring eller företag som hanterar våra digitala system eller vår bokföring.

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med våra samarbetspartners såsom mäklare, arkitekter, byggbolag, dem du gör dina inredningsval hos m.fl för att möjliggöra en smidig process i din husbyggarresa.

Personuppgifter om dig behandlas enbart inom EU/EES.

Hur länge lagrar vi dina uppgifter

Personuppgifterna kommer inte behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. När det gäller din köphistorik kommer dina uppgifter att raderas 10 år efter avtalsdatum.

Om du inte längre vill ha direktmarknadsföring från AChoice har du alltid rätt att invända mot behandlingen och vi kommer då inte att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål.

Vilka är dina rättigheter?

Du har i vissa fall rätt att begära tillgång till, och rättelse eller radering av, dina personuppgifter. Radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet, om det krävs för att AChoice ska kunna tillvarata sina rättsliga intressen, eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat. Du har också rätt att begära begränsning eller invända mot behandling av dina personuppgifter. Registrerade har också rätt att begära registerutdrag och har rätt till dataportabilitet. Du har rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet om behandlingen av dina personuppgifter (i Sverige Integritetsskyddsmyndigheten, IMY).

Du kan när som helst invända mot, eller återkalla ditt samtycke till, användningen av personuppgifter för marknadsföringsändamål. Du kan kontakta oss antingen genom att skicka ett brev till AChoice ABs kundtjänst, Box 73, 236 22 Höllviken, Sverige, eller mejla till info@achoice.se.

Personuppgiftsansvarig

AChoice AB
Box 73
236 22 Höllviken
Sverige

Telefon: 010-188 39 99
E-post: info@achoice.se

Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 556863-2433
Auktoriserad representant: Ronny Andersson
Momsregisteringsnummer: VAT/ORG NR SE 5568632433

Redo att förverkliga
dina drömmar?