Slutbesiktning av ditt nya hus

Vad är slutbesiktning

Innan du kan flytta in utförs en slutbesiktning för att kontrollera att huset har uppförts enligt entreprenadkontraktet (ABS18). Slutbesiktningen utförs av en opartisk besiktningsman som är godkänd av SBR (Sveriges Byggingenjörers Riksförbund). Besiktningsmannen, som du själv har valt och betalat för, kontrollerar att huset har byggts på ett fackmannamässigt sätt och att det uppfyller alla myndighetskrav.  Läs mer här

Vilka deltar på en slutbesiktning?

Det är din besiktningsman som kallar till slutbesiktning. En kallelse skickas i god tid innan.
I samband med slutbesiktningen deltar du som beställare, besiktningsmannen och entreprenören. Vi vill gärna delta så glöm inte att bjuda in oss till samma tillfälle. Det går bra att ta med dig någon familjemedlem.

Hur går slutbesiktningen till?

Under slutbesiktningen går besiktningsmannen igenom rum för rum, kontrollerar alla ytor, fasader, yttertak, fönster, anslutningar, intyg m.m.

Om det framkommer anmärkningar vid slutbesiktningen så protokollförs de av besiktningsmannen. Som beställare har du rätt att ställa frågor och ta upp anmärkningar. Det är besiktningsmannen som objektivt bedömer om anmärkningarna är något som ska åtgärdas eller inte utifrån en teknisk synvinkel eller om anmärkningen strider mot myndighetskrav. Det finns också överenskommelser inom branschen som beskriver hur ett visst arbete ska utföras och vilka toleranser som är gällande för utförandet. Bedömningen sker utifrån dessa toleranser och normer.

Slutbetalning

Efter slutbesiktningen sammanställs alla anmärkningar i ett besiktningsprotokoll. Besiktningsmannen gör en helhetsbedömning om entreprenaden är godkänd eller inte och skriver ett utlåtande. Om det finns fel som bör åtgärdas så har du rätt som kund att hålla inne ett belopp som bestäms av besiktningsmannen tills att felen är åtgärdade. När besiktningsmannen sammanställt utlåtandet skickas det hem till dig och entreprenören.

Finns innehållen summa betalas den efter godkänd slutbesiktning.

Skulle fel uppstå efter att du har flyttat in och som borde märkts vid slutbesiktningen har du 6 månader på dig att anmäla detta skriftligen till entreprenören.

Slutbesked

Innan du kan flytta in ska ett slutsamråd hållas tillsammans med Byggnadsnämnden och din kontrollansvarig. Slutsamråd bokar du och din kontrollansvarige in i samförstånd med entreprenören. Till mötet ska alla intyg finnas och kontroller vara utförda för att Byggnadsnämnden ska kunna utfärda ett slutbesked. När du erhållit detta slutbesked kan du flytta in i ditt nya hus.

OBS! Det är viktigt att du tecknar en hem- och villaförsäkring från och med den dagen du flyttar in i bostaden. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag om detta.

Garantibesiktning

Under två år, efter slutbesiktning, pågår en reklamationstid. Det innebär att om det uppstår fel under denna tid så kan du reklamera felen. Vi rekommenderar att du kallar till en garantibesiktning innan tiden löper ut för att dokumentera och bedöma felen. Såvida felen inte kan härledas till bristande underhåll, slitage eller produktfel, ska dessa åtgärdas på bekostnad av entreprenören. Vi vill gärna delta så glöm inte att bjuda in oss till samma tillfälle.

Bopärm

Ditt nya hus består av många varor och byggtekniska lösningar. När du flyttar in i ditt hus får du därför en Bopärm om ditt hus;

I Bopärmen hittar du dina handlingar om bygglov, bygglovshandlingar samt avtalshandlingar. Där finns också bruksanvisningar, leverantör och produktnummer för de inbyggda produkterna och tips på hur du kan underhålla ditt hus.

Vi önskar dig all lycka i ditt nya hem.

 

Inspiration

Categories

Blått rum

Tips att tänka på när du ska välja inomhusfärg. Beroende på om en yta är blank eller matt så återges färger på olika sätt. Blanka färger …

Slutbesiktning

Innan du kan flytta in i ditt nybyggda hus utförs en slutbesiktning av en oberoende besiktningsman. Såhär går det till.

En säker fasad

Ett stenhus från AChoice muras på plats med beprövade metoder och en långsiktigt hållbar ytterväggslösning.

Landskap

För att kunna bygga ett hus på en tomt krävs att den är byggklar. Här kan du läsa vad det innebär och vad du ska tänka på

Hållbara parets hus

Denna trädgårdsinspiration passar dig som vill bo i ett litet hus omgivet av vackra och gärna ätbara växter.

solstudie

Har du koll på hur solen och skuggor rör sig på din tomt? Så gör du en solstudie för att maximera husets planlösning och placering på tomten.

Bygg online - PLANLÖSAREN

Boka möte

Maila oss

Kontakta oss