Att tänka på när du ska köpa hustomt

Ska du bygga nytt hus och letar efter den perfekta hustomten? Finns den inom ett detaljplanerat område, är det en rivningstomt eller planerar du att köpa en avstyckad hustomt från en markägare? Oavsett hur du går till väga när du ska köpa tomt så vill vi ge dig några tips och råd på vad du ska tänka på inför köpet.

1. Hustomtens läge – Var vill du bo?

Tänk noga igenom vad som viktigt för dig i din vardag innan du bestämmer dig för vilket läge du ska köpa din hustomt i. Börja med att lista områden du kan tänka dig att bo i. Här är det viktigt att du tänker långsiktigt. Fungerar läget för dig nu och i framtiden? Om du har barn, hur ser barnomsorgen, skolor och möjlighet till fritidsaktiviteter ut? Om det är ett lantligt läge, hur ser det ut med kommunikationer? Hur kommer ni att ta er fram och tillbaka? Behöver hushållet mer än en bil? Hur väl är servicen utbyggd i närområdet? Vilka möjligheter finns till rekreation, parker, fritidsanläggningar, promenadstråk, stränder, löparrundor etc. Ligger tomten på bekvämt avstånd till arbete, service, shopping, vårdenheter, nöjen, livsmedelsaffärer m.m. Gör upp en lista med kriterier på vad som förskönar och förenklar din vardag.

2. Vilket hus drömmer du om?

Hur stort och hur högt ska huset du drömmer om vara? Vilka funktioner ska huset ha? Ska huset kunna byggas ut i framtiden? Kanske kan ett enplanhus med ett 45 graders tak bli ett 1,5-planshus eller byggas ut på bredden. Tänk dig långt fram i tiden – här ska du kunna bo och trivas i många år. Är husleverantören du vill bygga med flexibel? Kan de rita exakt det hus du vill ha anpassat till hustomten? Passar huset du vill ha omgivningen?

3. Hur hittar du hustomten?

När du har svar på alla dina kriterier kring läge och hus kan du göra en lista över områden du kan tänka dig att bo i. Här får du 12 tips på hur du kan hitta din drömtomt.

4. Följ tomtmarknaden

Bokmärk olika webbsidor, prenumerera och kolla regelbundet vilka hustomter som ligger ute till försäljning? Jämför likvärdiga lägen och prisutvecklingen. Olika lägen har olika status och pris. Ett område med tillgång till välutvecklad service och kommunikationer är ofta dyrare än ett lantligt läge. När du jämför tomtpris är det också viktigt att veta vad som är inräknat i tomtpriset. Är tomten byggklar? Finns el-, vatten och avlopp dragna till tomten? Är tomten inom en detaljplan eller utanför?

5. Budget

Sätt upp en budget. Vad får hustomten lov att kosta så att du har råd att bygga huset du drömmer om. En stor del av budgeten kan belastas av tomten beroende på om det är beläget i ett attraktivt läge eller om den är förberedd eller inte för nybyggnation. Med andra ord – tomten bör vara byggklar.
Se sammanfattning kostnader längre ner.

6. Är hustomten byggklar?

För att hustomten ska vara byggklar behövs först och främst ett godkänt bygglov. En geoteknisk undersökning bör ha gjorts för att känna till markens bärighet för huset du ska bygga. Att el- och kommunens VA anslutningar är dragna fram till tomten. Vatten och avlopp ska kunna anslutas till befintligt och godkänt avloppssystem. Tomten ska vara fri från sly, träd, stubbar och andra hinder för byggnationens utförande samt tillgänglig för samtliga leveranser. Det förutsätter även farbar och framkomlig väg för lastbil med släp fram till byggarbetsplatsen. Ha med detta i beräkningen när du ska bedöma om det är en rimlig prissättning och din totala budget. Läs mer om byggklar tomt.

7. Kontrollera tomtens markförhållande

Ta noga reda på hur markgrunden ut? Är det en gammal sjötomt, sankmark eller bergig grund? Finns det ett eventuellt behov av grundförstärkning, pålning, sprängning eller annan markexploatering. Ta råd av en byggrådgivare, geotekniker, kommunen eller markentreprenör innan du bestämmer dig för ett köp.

8. Servitut

Ha koll på om det finns servitut på tomten. Ett servitut innebär att en viss fastighet har rätt att på ett visst sätt nyttja en annan fastighet. Exempelvis om det finns en brunn på din tomt som en granne har rätt att nyttja. Det kan begränsa din frihet till att nyttja tomten som du vill.

9. Vad får byggas på hustomten?

Läs noga igenom kommunens detaljplan för vad som får lov att byggas. Hur får ditt hus lov att se ut, hur stort eller hur högt bestäms ofta av detaljplanen. Det finns kanske en byggtradition i området som gör att ditt hus ska smälta in i omgivningen.

10. Tomtområdets framtidsutveckling

Ta reda på hur utvecklingen för området där du vill köpa tomt ser ut i framtiden? Om du köper tomt från en privat markägare så finns det kanske inte en detaljplan än. Då kan du titta på kommunens översiktsplan. Här kan du se hur planerna ser ut långt fram i tiden? Du kan också kolla med Lantmäteriet eller Vägverket.

 

11. Känn in tomten och området

Besök tomten på olika tider om dygnet. Eller planera in en heldag. Notera vilken tid solen kommer till olika platser på tomten. Hur kan huset bäst placeras? Vilken utsikt vill du ha från olika rum? Om det finns en härlig utsikt du vill komma åt kanske du ska bygga ett hus på höjden?
Är det en plats där det blåser mycket? Kanske kan huset byggas i en vinkelform och få en naturlig uteplats i lä? Finns det bullriga vägar eller verksamheter i närheten som alstrar ljud du kan leva med? Vilka grannar finns i området? Prata med dem. Hur ser insynen ut? Finns det plats för tillbyggnader såsom garage, växthus och förråd? Hur stora sällskaps- eller odlingsytor finns det?

12. Köpa avstyckad mark

Du har kanske hittat en bit mark ute på landet som ligger utanför detaljplanen. Markägaren vill stycka av en del och sälja till dig. Du bör undersöka om marken är byggbar och om du får lov att bygga just det du önskar på just den tomten. Det gör du genom att ansöka om förhandsbesked hos kommunens byggnadsnämnd.

13. Ansöka om fastighetsbeteckning hos Lantmäteriet

En fastighetsbeteckning används för att hålla ordning och reda på Sveriges alla fastigheter. Lantmäteriet sköter ett register med all information. När du och markägaren har bestämt vilken del av marken som ska styckas av skickas en ansökan till Lantmäteriet. De i sin tur utreder om fastigheten kan användas för bebyggelse. Lantmätaren håller samråd med andra myndigheter om det behövs såsom Länsstyrelsen eller kommunens byggnadsnämnd. När all information är insamlad tar Lantmäteriet ett fastighetsbildningsbeslut. Lantmätaren registrerar beslutet i ett fastighetsregister och en digital registerkarta.

14. Fastighetsregister hos Lantmäteriet

Är du intresserad av en befintlig tomt kan du få information om vem som är lagfaren ägare av en specifik tomt, tomtens taxeringsvärde m.m. Läs mer på Lantmäteriets hemsida

15. Riva gammalt och bygga nytt

Ibland kan det löna sig att köpa ett befintligt hus som måste rivas. I så fall måste du ansöka om ett rivningslov hos byggnadsnämnden i kommunen. Du kan läsa mer om det på Boverkets hemsida. 

16. Lagfart

När du köper en tomt så ska du ansöka om Lagfart (inskrivning av tomträttinnehav) hos Lantmäteriet. Det är ett bevis på att det är du som är ägare till en fastighet. Ansökan ska ske inom tre månader från att du har förvärvat marken. I ansökan skickar du med ett original på förvärvshandlingen som kan vara ett köpebrev, ett gåvobrev, ett arvskifte eller bodelningsavtal.
Läs mer om lagfart hos Lantmäteriet  

17. Pantbrev

Ett pantbrev är en säkerhet för ett lån av bostad eller fastighet. Pantbrevet reglerar att en viss fastighet är pantsatt i en viss bank och du får inte sälja fastigheten förrän lånet är löst hos den specifika banken. I samband med att du tar ett lån så ansöker du eller din bank om en inteckning hos Lantmäteriet genom att göra en viss del av fastigheten till en pant. Inteckningen registreras och sedan utfärdas ett pantbrev som förs över till banken av Lantmäteriet. Läs mer om pantbrev hos Lantmäteriet 

Sammanfattning kostnader som kan uppkomma i samband med tomtköp

  • Bygglovskostnad
  • Geoteknisk undersökning
  • Marklov och rivningslov för kunna riva befintliga byggnader och kunna schakta
  • Förberedande markarbeten för byggnation såsom farbar och framkomlig väg fram till tomt, tomt fri från stubbar och sly, extra körplåtar vid behov
  • Finplanering av tomt
  • Anläggnings och anslutningsavgift el och  kommunalt VA- vatten och avlopp
  • Anläggning av stenkista om din kommun kräver lokal dagvattenhantering.
  • Extra försäkring som skyddar dig som byggherre mot skadeanspråk om någon skulle skada sig i samband med byggnadsarbete. Kolla med ditt försäkringsbolag om vad som gäller.
Tomt - Hitta rätt tomt tips

12 tips att hitta tomt

Det kan vara svårt att hitta rätt tomt. Här får du konkreta tips på var du kan leta.

Tomter till salu

Tomter till salu

Här kan du hitta tomter vi har till salu just nu.

Bygga hus steg för steg AChoice

Bygga hus steg för steg

Här kan du se hur det går till att bygga hus med oss.

Bygg online - PLANLÖSAREN

Boka möte

Maila oss

Kontakta oss