Stenkista

Stenkista

Stenkistan har till uppgift att ha en dränerande funktion och hantera dagvatten (regn- och smältvatten).