AChoice bygger Nära-Noll-Energibyggnader enligt BBR 29

Alla byggnader inom EU ska vara Nära – Noll – Energibyggnader från och med år 2021 och därför har Boverket i Sverige satt hårdare energikrav i BBR 29 som ersätter BBR 28. Boverkets Byggregler (BBR) styr bland annat hur mycket energi en ny byggnad får använda (byggnadens energiprestanda). Från och med den 1 september 2021 är det enbart BBR 29 som gäller.

Vad innebär BBR 29 för småhus?

BBR 29 ställer bl.a. krav på husets energiprestanda, via något som kallas primärenergital. Detta beräknas utifrån den levererade energin till huset där varje energislag såsom el, olja, fjärrvärme, biobränsle m. fl. har en egen viktningsfaktor. Dessa viktningsfaktorer är nu justerade och bestämda av Boverket. Viktningsfaktorn för el har exempelvis höjts från 1,6 till 1,8. Detta innebär att småhus värmda med värmepump, som är det vanliga för småhus, och som ju drivs med el, får skärpta krav på sin energianvändning.

Energikraven i BBR 29 delas kravnivån upp i tre olika nivåer beroende på småhusets storlek

Storlek på småhus (uppvärmd yta) Krav kWh/kvm uppvärmd yta och år
> 130 kvm 90
90-130 kvm 95
50-90 kvm 100

 

 

Notera att dessa krav inte är samma som vilken energi ett småhus måste tillföras/köpas in. Mycket generaliserat och förenklat innebär dock kraven ovan att ett småhus på 150 kvm boyta använder ca 7 000 kWh/uppvärmd yta och år.

Skärpta krav även på husets isolerförmåga

Energiklasser

Alla nya byggnader ska ha Energiklass C

Boverkets krav innebär att alla nya byggnader ska ha Energiklass C eller bättre. Ett hus i energiklass A har en låg energianvändning och G en hög. AChoice hus är i sitt grundutförande anpassade för att klara energiklass C eller bättre enligt de nya energikraven i BBR 29.

A = EP är ≤ 50 procent av kravet för en ny byggnad.
B = EP är > 50 – ≤ 75 procent av kravet för en ny byggnad.
C = EP är > 75 – ≤ 100 procent kravet för en ny byggnad.
D = EP är > 100 – ≤ 135 procent av kravet för en ny byggnad.
E = EP är > 135 – ≤ 180 procent av kravet för en ny byggnad.
F = EP är > 180 – ≤ 235 procent av kravet för en ny byggnad.
G = EP är > 235 procent av kravet för en ny byggnad.

Hur påverkas BBR 29 av var i Sverige småhuset ska byggas?

Energikraven ovan och beräkningarna är de samma överallt i Sverige men i beräkningarna finns korrektionsfaktorer. I praktiken innebär det att hus som ska byggas på orter i Sverige med något kallare klimat än orter som präglas av kustklimatet i södra Sverige (Halland, Skånes kustorter, Blekinge och Kalmar län) kan det krävas något effektivare installationssystem än frånluftsvärmepump för att klara de nya energikraven. T ex kan det bli aktuellt att uppgradera med FTX-ventilation/balanserad ventilation och uteluftsvärmepump (LVVP, luft/vattenvärmepump). I praktiken innebär också högre Fgeo, se karta, som innebär att BBR 29:s effektkrav blir svårare att klara. Bildkälla Boverket

BBR25-karta

Hur påverkar de skärpta kraven dina kostnader?

En del banker erbjuder fördelaktiga bolån, Gröna Bolån. För det krävs att du ska ha ett hus med klass B eller bättre. För att klara energiklass B kan du bl a uppgradera ditt hus med solceller, ett effektivt installationssystem och begränsa fönsterytan.

Du har valfrihet i varje kvadratmeter.

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om

BBR 29

Inspiration

Categories

Blått rum

Tips att tänka på när du ska välja inomhusfärg. Beroende på om en yta är blank eller matt så återges färger på olika sätt. Blanka färger …

Slutbesiktning

Innan du kan flytta in i ditt nybyggda hus utförs en slutbesiktning av en oberoende besiktningsman. Såhär går det till.

En säker fasad

Ett stenhus från AChoice muras på plats med beprövade metoder och en långsiktigt hållbar ytterväggslösning.

Landskap

För att kunna bygga ett hus på en tomt krävs att den är byggklar. Här kan du läsa vad det innebär och vad du ska tänka på

Hållbara parets hus

Denna trädgårdsinspiration passar dig som vill bo i ett litet hus omgivet av vackra och gärna ätbara växter.

solstudie

Har du koll på hur solen och skuggor rör sig på din tomt? Så gör du en solstudie för att maximera husets planlösning och placering på tomten.

Bygg online - PLANLÖSAREN

Boka möte

Maila oss

Kontakta oss