Bygga stenhus AChoice

Fördelar att bygga stenhus

Det finns många fördelar att bygga stenhus. Att bygga ett nytt hus är en fantastisk upplevelse, men det är också en utmaning. Ett av de viktigaste valen är vilket slags hus du ska bygga. Det är en investering för livet och därför är det extra viktigt att du känner dig trygg i ditt val. 

När du bygger hus med AChoice får du ett äkta platsbyggt stenhus med gedigen murad stomme av välisolerade och närproducerade block i lättklinker. Mursystemet är innovativt, lättarbetat och uppfyller höga krav på energieffektivitet. Det flexibla och hållbara byggsystemet ger oss möjlighet att erbjuda skräddarsydda stenhus med spännande planlösningar. 

1. Ett stenhus står i generationer

Sten är ett starkt och beständigt, oorganiskt material som inte bryts ner av naturen på samma sätt som andra material. Hus som är byggda av sten står stadigt emot väder och vind, och håller längre än den av Boverket schablonmässigt angivna livslängden på 100 år.

2. Du bor i ett sunt hus

Eftersom det oorganiska materialet inte bryts ner av naturen drar det heller inte till sig fukt eller mögel som gör att huset kan skadas av röta. Mögelsvamp trivs inte i ett stenhus. Viktigt för dig som lider av allergi och/eller astmabesvär – du mår bättre i stenhus.

3. Du får en behaglig inomhustemperatur året om

Väggarnas isolerande egenskaper och förmåga att lagra värme gör att stenhus har ett jämt inomhusklimat. Det betyder att du får det svalt och skönt på sommaren och behagligt varmt på vintern.

4. Du får oändliga möjligheter

I våra platsbyggda stenhus är flexibiliteten stor med oändliga möjligheter att skräddarsy ditt hus, både invändigt och utvändigt. Längd, bredd, höjd och fasadmaterial – allt kan varieras efter dina önskemål.

6. Tyst ljudmiljö som höjer din livskvalitet

De robusta stenväggarna ger en sund ljudmiljö som skyddar mot buller och störande ljud utifrån. Materialet är också så solitt att det inte rör sig, till skillnad från andra lättare byggmaterial. Tillsammans med de välisolerade inomhusväggarna får du en avslappnande ljudmiljö.

7. Stenhus kräver minimalt underhåll

AChoice stenhusfasader har en armerad tjockputs som kräver minimalt med underhåll och behöver inte repareras på flera decennier. Det sparar tid och pengar år efter år.

8. Du får ett brandsäkert hem

Lättklinker och betong är naturliga, obrännbara byggnadsmaterial. Lättklinkerbyggnadens murade stomme och dess putsade yta behåller sina goda egenskaper även vid mycket höga temperaturer. Både betong och lättklinkerblock klarar minst 4 timmars brand utan att påverkas. Detta borgar för ett brandsäkert hem åt dig och din familj.

Modern 04 grön puts entresida

9. Sten är naturligt och miljövänligt

En stenhusvägg byggs av naturliga material, till exempel lättklinkerblock som består av bränd lera, cement, sand och vatten. Blocken kan återvinnas fullt ut vilket gör det möjligt att bygga miljövänligt utan att tumma på kvaliteten. Då stenen inte bryts ner av naturen så minskas behovet av att producera nya stenar som ska bytas och transporteras vilket minskar påverkan på koldioxidutsläppen.

10. Stenhus är energisnåla

Stenhus är kostnadseffektiva från dag ett. Sten är ett tungt och värmetrögt material som ger energieffektivisering. Tätheten i väggarna gör att du slipper värmeförluster, och de goda värmelagrande egenskaperna minskar kostnaden för uppvärmning och nedkylning. Stenväggarna gör att både värme och kyla kan magasineras och avges vid behov.

11. Välbeprövade byggmetoder

AChoice hus muras på plats, sten för sten. Vi tror på ett gediget hantverk och våra allians-entreprenörer är stolta byggmästare som bygger efter välbeprövade byggmästarprinciper. Vår byggkonstruktion utesluter risk för felbyggnation samtidigt som den bidrar till en effektivare och bättre arbetsmiljö. Läs mer om vår byggkonstruktion.

12. Nära-noll-energibyggnad

Från och med 2021 ska alla nya byggnader i Europa uppfylla högt ställda energikrav. Våra hus uppfyller Boverkets krav på en nära-noll-energibyggnad. Det innebär att huset ska ha en hög energiprestanda och den låga energi som krävs bör tillföras i form av förnybara källor. Läs mer här

Bygg online - PLANLÖSAREN

Boka möte

Maila oss

Kontakta oss

Såhär går det till att bygga hus med AChoice

Här kan du ta del av hur processen att bygga hus går till och vad du ska tänka på. Steg för steg, från idé till inflyttningsklart hus.

Redo att förverkliga
din husdröm?

Skicka in en intresseanmälan för att få mer information om våra stenhus och byggprojekt.