Pulpettak

Ett pulpettak är ett tak med lutning åt ett håll. I våra hus har pulpettaken 8° lutning och är lätta att bygga. Hus med lutande tak får en modest och samtidigt modern karaktär. Takformen har använts främst på bostadshus från 1930-talet och framåt och brukar associeras starkt med modernismen. Innan dess användes pulpettak mest till mindre bruksbyggnader. Den låga lutningen (8°) gör att taket bara kan utföras med takpapp eller plåt.

Sadeltak AChoice stenhus

Sadeltak

Ett sadeltak är förenat i toppen och har två obrutna takfall som sluttar åt varsitt håll.

Boxtak Flackt tak AChoice stenhus

Platt tak

Ett flackt tak, även kallat platt tak eller boxtak, har ett minimalt fall och upplevs helt platt från marken.

Husinspiration

Redo att förverkliga
dina drömmar?

Bygg online - PLANLÖSAREN

Boka möte

Maila oss

Kontakta oss