Platt tak, flackt tak eller boxtak

Ett platt tak är egentligen ett svagt låglutande (3°) pulpettak med en plåtavtäckt sarg runt tre av sidorna. Detta gör att huset får raka linjer och rena proportioner vilket ger ett mycket modernt och harmoniskt uttryck. Från tre av husets sidor ser huset ut att ha ett platt tak. I varma länder har sådana tak varit vanliga sedan urminnes tider, medan de här i Sverige började användas runt 1950-talet då moderna takmaterial gjorde dem täta och användbara. Ett flackt tak, boxtak eller lålutande tak är samma sak. Formen kopplas ofta till funkis som är en tidlöst och populär husstil. Det platta taket går att bygga även med takutsprång.

Den låga lutningen på ett platt tak gör att taket bara kan utföras med takpapp.

Sadeltak AChoice stenhus

Sadeltak

Ett sadeltak är förenat i toppen och har två obrutna takfall som sluttar åt varsitt håll.

Pulpettak AChoice stenhus

Pulpettak

Ett pulpettak har lutning åt ett håll. Pulpettaket ger huset en modern karaktär.

Husinspiration

Redo att förverkliga
dina drömmar?

Bygg online - PLANLÖSAREN

Boka möte

Maila oss

Kontakta oss